สมุทรสาคร..พิษสุนัขบ้าน่าเป็นห่วง

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

 

footer_master

สำหรับอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังในตอนนี้ก็คือเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ที่ตอนนี้มีพื้นที่ที่ถูกประกาศเป็นพื้นที่สีแดงแล้ว 13 จังหวัด ซึ่งจังหวัดเหล่านั้นตามเดิมนั้นไม่ได้มีการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า แต่กลับมาระบาดในปีนี้ นั่นอาจเป็นเพราะว่าเกิดจากช่วงเว้นว่างที่ทางท้องถิ่นไม่สามารถจัดซื้อวัคซีนเพื่อฉีดได้ เพราะเกรงว่าจะถูก สตง.เรียกเงินคืน เลยน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้โรคพิษสุนัขกลับมาระบาดรุนแรง

ส่วนในสมุทรสาครตอนนี้ก็ได้ประกาศเป็นพื้นที่สีเหลืองแล้วเช่นกัน ซึ่งหากยังไม่มีการป้องกันควบคุม คาดว่าไม่นานนักก็อาจขยับล่นขึ้นมาเป็นสีแดงได้ ซึ่งจากการสอบถามไปยังนายสัตวแพทย์สุวรรณี ภิญโญภาวสุทธิ นายสัตวแพทย์ชำนาญการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ได้ชี้แจงว่า พื้นที่ในสมุทรสาครที่น่าเป็นห่วงก็คือ ตำบลโคกขาม มหาชัย พันท้ายนรสิงห์ บางหญ้าแพรก และท่าทราย  ส่วนตอนนี้ยังไม่พบผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ ซึ่งพบผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ล่าสุดคือเมื่อปี 2552 ในตำบลนาดี สำหรับตอนนี้ผู้คนเริ่มตระหนักกลัวที่จะเป็นโรคพิษสุนัขบ้ากันมาก โดยตัวเลขคนที่ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านั้นสูงมาก เพราะเมื่อคนโดนกัดหรือข่วน ก็มักจะรีบไปฉีดป้องกันไว้ แต่ในส่วนวัคซีนที่จะไปฉีดให้กับสุนัขหรือแมวนั้น ตอนนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็อยู่ในช่วงเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง แต่บางแห่งก็ยังไม่มั่นใจว่าจะซื้อได้หรือไม่ ส่วนทางสำนักงานปศุสัตว์นั้นก็มีแผนที่จะลงพื้นที่ฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวเช่นเดียวกัน แต่อำนาจหน้าที่ของทางสำนักงานปศุสัตว์ คือ จะฉีดให้กับสุนัขแมวจะจรจัด เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสัตว์กลุ่มนี้และเป็นสัตว์กลุ่มที่มีความเสี่ยงมาก เพราะไม่มีคนดูแล ส่วนสุนัขและแมวที่มีเจ้าของจะอยู่ในอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อที่จะได้สร้างภูมิคุ้มกันให้กับสัตว์อย่างครอบคลุมมากที่สุด แต่ที่สำคัญ ที่เป็นหน้าที่ของเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่ควรทำ ก็คือ จะต้องนำสัตว์เลี้ยงของท่านไปรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อย่ารอให้เจ้าหน้าที่ไปบริการฉีดเท่านั้น  เพื่อที่จะได้ป้องกันสัตว์เลี้ยงของท่าน และเพื่อเป็นการช่วยกันลดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าด้วย

 

tp-พิษสุนัขบ้า2 tp-พิษสุนัขบ้า3 tp-พิษสุนัขบ้า4

  เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว