สมุทรสาครจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

footer_master

ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561โดยมีพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม (พระอารามหลวง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีผู้แทนส่วนราชการต่างๆ รวมทั้งเครือข่ายองค์กรงดเหล้าสมุทรสาคร พร้อมคณะครู นักเรียนจากสถานศึกษาต่างๆ เข้าร่วมในกิจกรรมแห่เทียนพรรษาครั้งนี้จำนวนมาก

footer_master

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  กล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและให้ประชาชนได้น้อมนำหลักธรรมทางศาสนามาประพฤติปฏิบัติเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต ให้เกิดความสุขอันแท้จริง เป็นการเสริมสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืน และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พสกนิกรได้พร้อมใจ ลด ละ เลิก อบายมุขต่างๆ นอกจากนั้นยังได้นำเทียนไปถวายวัดต่างๆให้ภิกษุ สามเณร ได้จุดบูชาพระรัตนตรัยในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาตลอดไตรมาส รวมทั้งเป็นการรักษาขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น โดยภายในงานทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดทำเกียรติบัตรเพื่อประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ให้การสนับสนุน ทั้งภาครัฐ องค์กร และโรงเรียนต่างๆ  พร้อมทั้งได้มีการจัดริ้วขบวนแห่เทียนพรรษาและขบวนรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา

footer_master

สำหรับขบวนแห่เทียนพรรษานั้นแต่ละขบวนนั้นก็ได้จัดตกแต่งต้นเทียนพรรษามาอย่างสวยงาม เหล่านักเรียนที่เข้าร่วมขบวนก็แต่งตัวตามวัฒนธรรมไทยและร่วมรำตามท่วงทำนองของคณะกลองยาวที่แต่ละโรงเรียนจัดแสดง ซึ่งได้สร้างสีสันเป็นอย่างมาก โดยเดินรอบตลาดมหาชัยจากนั้น แต่ละขบวนก็จะแยกกันนำเทียนพรรษาไปถวายยังวัดต่างๆในจังหวัดสมุทรสาครต่อไป

footer_master

footer_master

สุเมธ/ภาพ/ข่าว