สภาวัฒนธรรมตำบลนาดี อบรมรำไทยให้กับเยาวชน

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

และนี่ก็เป็นบรรยากาศของน้องๆเยาวชนภายในชุมชนเคหะมหาชัย ที่กำลังเรียนรำไทย ซึ่งเป็นการจัดอบรมฟรี โดยสภาวัฒนธรรมตำบลนาดี  ที่ต้องการให้เยาวชนในชุมชนเคหะมหาชัย และเยาวชนภายในตำบลนาดี ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  และสร้างสรรค์  ห่างไกลจากอบายมุขและยาเสพติด

footer_master

ด้านนางจิรายุ  หลอมประโคม  ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลนาดี เปิดเผยว่า ตนเองต้องการที่จะอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่ไว้  ซึ่งก็ยังใช้งบส่วนตัวอยู่  แต่ก็ยังไม่เพียงพอ  เพราะยังขาดอุปกรณ์สำหรับการเรียนรำไทย และอุปกรณ์เชิดหุ่นกระบอกอยู่อีกจำนวนมาก  หากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนรายใด ที่เห็นความสำคัญในเรื่องนี้ ก็สามารถมาช่วยสนับสนุนอุปกรณ์หรือทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ได้ก็ยินดี

footer_master

อย่างไรก็ตามตอนนี้ยังมีเยาวชนอีกมากที่ยังไม่ทราบข่าว  จึงอยากประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป ที่อยู่ในชุมชนเคหะมหาชัย และตำบลนาดี  ที่ต้องการเรียนรำไทย และเชิดหุ่นกระบอก  หากสนใจสามารถมาสมัครได้ที่ ร้านดอกไม้โมเดิร์นฟลาวเวอร์  ซอย 10 เคหะชุมชนมหาชัย  ถนนเอกชัย  ซึ่งจะมีการเรียนทุกวันอาทิตย์                          สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 089-2135059

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว