สภากาแฟ

พี่เมธ สภากาแฟ1

ที่ลานสาครบุรี ได้มีผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน เข้ามาร่วมสภากาแฟจำนวนมากเพื่อแสดงความยินดีแก่นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และแสดงมุทิตาจิตแด่ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ

โดยภายในงานครั้งนี้มีการบรรเลงดนตรีไทย บรรยากาศเป็นไปด้วยความรัก ความผูกพัน ที่มีต่อนายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ที่เดินทางไปรับตำแหน่งที่สูงขึ้น รวมทั้งผู้ที่เกษียณอายุราชการโดยผู้ร่วมงานต่างได้นำดอกไม้พร้อมของที่ระลึกมามอบให้

พี่เมธ สภากาแฟ4 พี่เมธ สภากาแฟ3

นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่าตนเคยอยู่ที่จังหวัดพะเยามาแล้วเมื่อปี2542-2546 ซึ่งพะเยาถือว่าเป็นจังหวัด1ใน7 ของเมืองน่าอยู่เพราะอากาศดี ซึ่งตนนั้นได้มาดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเมื่อ 1 ตค.58 จนถึงระยะเวลานี้ก็ 1 ปีเต็ม ที่ทำงานที่จังหวัดสมุทรสาครตนได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดำเนินงานจนผ่านพ้นไปด้วยดี ต้องขอขอบพระคุณทุกๆท่าน และถ้ามีโอกาสแวะเวียนไปทางภาคเหนือก็ให้แวะเวียนไปหาได้

สุเมธ/ภาพ/ข่าว