สนช.พบประชาชนสมุทรสาคร

AD WEBSITE CABLE TV

 

วี สภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร 1

ที่ห้องประชุมตลาดทะเลไทย  นายเทพประสิทธิ์  วงษ์ท่าเรือ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานให้การต้อนรับคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  นำโดยนายพีระศักดิ์  พอจิต  รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  พลเรือโทสนธยา  น้อยฉายา  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ    และนางกาญจนารัตน์  ลีวิโรจน์  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ    พร้อมคณะ   รวมถึงมีแขกผู้มีเกียรติ  ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก.

โดยในครั้งนี้ได้เดินทางมารับฟังปัญหาและติดตามการทำงานของส่วนราชการตามแนวนโยบายที่รัฐบาลได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา  ดังเป้าหมายที่ว่า  สะท้อนปัญหา  นำพาแก้ไข  ห่วงใยประชา  โดยได้แบ่งคณะย่อยลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาด้านประมง  และด้านเยาวชน

วี สภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร 2

ส่วนปัญหาที่ได้รับฟังจากประชาชนที่มาเข้าร่วมที่ห้องประชุมที่ตลาดทะเลไทยในวันนี้  พบว่า  มีประชาชนมายื่นเรื่องขอความช่วยเหลือในเรื่องของจุดขึ้น-ลงของทางยกระดับ  บริเวณหมู่บ้านเดอะพาร์ค  พระราม 2  โดยไม่ได้คัดค้านว่าทางยกระดับไม่ดี  แต่จุดขึ้น-ลงที่จะผ่าลงกลางชุมชนของให้ย้ายไปตรงจุดที่ว่างแทน  และเรื่องโรงไฟฟ้าขยะ  ที่ขณะนี้เห็นว่าจะมีการเปลี่ยนเป็นโรงคัดแยกขยะชุมชน  ซึ่งขอให้เข้ามาช่วยตรวจสอบด้วย

วี สภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร 3

นอกจากนี้ยังมีเรื่องของปัญหาน้ำเค็มในตำบลโรงเข้  ที่อยากจะฝากถึงการประสานให้เขื่อนปากรักในจังหวัดสมุทรสงคราม  บริหารจัดการใหม่   อีกทั้งเรื่องของทางรถไฟสายมหาชัย-วงเวียนใหญ่ที่ขาดการปรับปรุงมานาน  และเรื่องแรงงานต่างด้าวที่มาเปิดร้านขายของเองด้วย  โดยเรื่องราวทั้งหมดนี้ล้วนต้องการให้ทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เป็นอีกหนึ่งหน่วยที่จะช่วยเข้ามาตรวจสอบและแก้ไข

 

พัฒน์พงษ์  ภาพ /  วีรวรรณ ข่าว