ศูนย์เรียนรู้ทางธรรมชาติป่าชายเลนบางหญ้าแพรก

AD WEB NET 2

 

 

4พี่โต้ง ป่าชายเลน 5พี่โต้ง ป่าชายเลน

 

เชื่อได้ว่าภาพของท้องทะเล และปากอ่าวแนวเขตสมุทรสาคร ก็คงยังมีหลายคนที่อาจไม่ค่อยได้เห็น หรือบางคนก็อาจมองข้ามไป แต่เชื่อได้ว่า หากใครที่ได้เข้าไปสัมผัสก็คงเห็นและสัมผัสกับธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน อย่างเช่นที่ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 ตำบลบางหญ้าแพรก ซึ่งที่นี่เป็นอีกหนึ่งจุดของการอนุรักษ์ป่าชายเลน ที่ตอนนี้มีป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์อยู่ประมาณ 450 ไร่ เจ้าหน้าที่บอกว่า ความจริงมีเป็นหมื่นไร่ แต่โดนน้ำทะเลกัดเซาะเข้ามา จึงต้องมีการปลูกป่าชายเลนเพิ่มเติมขึ้น โดยมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาทำกิจกรรมปลูกป่าและศึกษาดูงานอยู่เป็นประจำ ระหว่างที่เดินเข้ามา สองข้างทางจะมีชายป่าชายเลนที่ค่อนข้างเขียวขจี มีความสงบ ได้ยินเสียงนก เสียงแปลกๆของสัตว์ชายเลน เดินออกไปจะมีทางเดินที่สามารถมองเห็นปากอ่าวได้อย่างชัดเจน  ได้เห็นเรือประมงที่กำลังแล่นไปมา ได้เห็นเรือประมงพาณิชย์ลำใหญ่ลอยลำอยู่  เห็นความกว้างใหญ่ของท้องทะเลที่มาพร้อมกับเสียงคลื่น เสียงลม

นอกจากนั้นที่นี่ ยังมีทางเดินไม้ไผ่เล็กๆลัดเลาะเข้าไปในแนวป่า นับเป็นเส้นทางศึกษาทางธรรมชาติที่น่าสนใจ เชื่อว่า หากเด็กๆได้เข้ามาสัมผัสกับธรรมชาติแบบนี้ ก็คงทำให้พวกเขาได้ประสบการณ์ใหม่ๆ ได้เห็นความจริงของธรรมชาติ ได้เข้าใจเรื่องราวของป่าชายเลนได้อย่างลึกซึ้ง

 

7พี่โต้ง ป่าชายเลน 6พี่โต้ง ป่าชายเลน

 

เอเชีย ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว