ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

 

footer_master

ศาลแรกจากทั้งหมด 9 ศาลที่เข้าร่วมในงานไหว้เจ้า9ศาลเทศกาลกินเจสมุทรสาคร ที่เราเก็บภาพมาฝากคุณผู้ชมวันนี้ก็คือ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวประมงและประชาชนทั่วไปจากในพื้นที่และต่างจังหวัด นอกจากช่วงเทศกาลแล้ว วันอื่นๆก็ยังมีผู้คนหลั่งไหลเข้ามากราบไหว้ขอพรกันอย่างไม่ขาดสาย

เจ้าพ่อหลักเมือง เป็นแผ่นไม้รูปแกะสลักขนาดสูง 1 เมตรเรียกว่าเทพเจ้าจอมเมือง เป็นรูปเทวดาหัตถ์ขวายกประทานพร หัตถ์ซ้ายถือพระขรรค์ มีกุมารน้อย 2 คนเป็นบริวาร ตามตำนานเล่าว่า แผ่นไม้แกะสลักได้ลอยน้ำมาและชาวบ้านได้อัญเชิญขึ้นมาและสร้างเป็นศาลเล็กๆที่ป้อมวิเชียรโชฎก เรียกศาลเทพเจ้าจอมเมือง ต่อมาได้สร้างเป็นอาคารทรงไทย แต่อาคารนี้ถูกรื้อหลังการก่อสร้างศาลหลักเมือง ในพ.ศ.2525 ได้อัญเชิญเจ้าพ่อหลักเมืองไปประดิษฐานบนด้านเหนือศาลหลักเมือง แต่มีการประทับทรงเจ้าพ่อวิเชียรโชติ จึงสร้างอาคารใหม่ เป็นศิลปกรรมจีนที่มีความสวยงาม ซึ่งศาลแห่งนี้จึงได้กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีผู้คนมาขอพรกันเป็นจำนวนมาก

โดยบรรยากาศที่ศาลนี้วันนี้ก็มีประชาชนนักท่องเที่ยวจากทั้งในสมุทรสาครและต่างพื้นที่เข้ามากราบไหว้ขอพรกันเป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นแล้วใกล้กันก็คือตรงลานวัฒนธรรมที่อยู่ข้างศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครก็มีจุดบริการรถราง รวมทั้งการเปิดศูนย์วัฒนธรรมของสมุทรสาครให้เข้าชมกันด้วย ส่วนที่ริมเขื่อนก็มีผู้คนแวะเวียนมาซื้ออาหารเจกันแบบไม่ขาดสาย

 

tp-ศาลเจ้าพ่อ2 tp-ศาลเจ้าพ่อ3 tp-ศาลเจ้าพ่อ4

เอเชีย ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว