วินัยจราจร

vk วินัยจราจร 2

สำหรับรายงานผลการจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรของสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาครประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2559  ใน 5 อันดับที่มักมีผู้กระทำผิดเป็นอย่างมาก  พบว่าอันดับที่ 1 เป็นเรื่องของการไม่มีใบอนุญาตขับขี่  มีผู้กระทำผิดจำนวน 613 ราย  อันดับที่ 2 ไม่สวมหมวกนิรภัย 563 ราย  อันดับที่ 3 ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 378 ราย  อันดับที่ 4 ขับรถเร็วเกินอัตรา 368 ราย  และอันดับสุดท้ายการจอดรถซ้อนคันอีก 276 ราย               

vk วินัยจราจร 1

ซึ่งในแต่ละเดือนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรจะมีการออกกวดขันกันเป็นประจำทุกวัน  และจะเข้มงวดกวดขันเป็นพิเศษใน 10 ข้อหาหลักที่เกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน  คือ การไม่สวมหมวกนิรภัย  อุปกรณ์ไม่ครบถ้วนหรือดัดแปลงสภาพ  ขับรถขณะเมาสุรา  ไม่มีใบอนุญาตขับรถ  ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย  ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด  ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร  ขับรถแซงในที่คับขัน  ขับรถย้อนศร  และโทรศัพท์ขณะขับรถ

ทั้งนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอยากฝากให้ประชาชนทุกคนอย่าละเลยกับการปฏิบัติตามกฎหมายจราจร  เพื่อความปลอดภัยของตัวทุกคนเองด้วย

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว