วิทยาลัยเทคนิคไหว้ครู

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

 

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 31 พฤษภาคม ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายสาวิทย์ ญาณภิรัต ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี เริ่มแรกเป็นพิธีสงฆ์ โดยพระสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์ และประพรมน้ำมนต์ให้กับเด็กนักเรียน  หลังจากนั้นจึงเข้าสู่พิธีพราหมณ์ ซึ่งเป็นการไหว้องค์พระวิษณุกรรม  โดยมีพราหมณ์ เป็นผู้ทำพิธี จากนั้นผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจึงได้จุดธูปเทียนบูชาองค์พระวิษณุกรรม รวมทั้งปิดทอง และเจิมองค์พระวิษณุกรรม ต่อด้วยการเจิมเครื่องมือการเรียนการสอน

tp-ไหว้ครู3

เสร็จแล้วจึงเป็นพิธีไหว้ครูที่นักศึกษาแต่ละชั้นปีได้ประดิษฐ์พานไหว้ครูมาเพื่อกราบไหว้บุรพคณาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา เสร็จแล้วจึงมีการประกวดพานไหว้ครูด้วย พิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง ซึ่งวันนี้นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครทุกคนต่างก็ตั้งใจร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง

tp-ไหว้ครู4

tp-ไหว้ครู2

เอเชีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว