วันไหว้ตรุษจีน

AD WEB CCTV 14-6-60

 

footer_master

เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร นับเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวสมุทรสาครที่ทุกคนให้ความเคารพสักการะ และในวันไหว้ของเทศกาลตรุษจีนในแต่ละปีที่นี่ก็จะเนืองแน่นไปด้วยผู้คนที่นำของเซ่นไหว้ ไม่ว่าจะเป็นเป็ด ไก่ ผลไม้ ขนมหวาน ที่เตรียมจัดมาอย่างดีมาถวายแด่องค์เจ้าพ่อหลักเมือง ซึ่งตั้งแต่เช้าต่างก็มีผู้คนทยอยมาอย่างต่อเนื่อง เข้ามากราบไหว้ ขอพร ประพรมน้ำมนต์ และที่ดูจะมีสีสันเป็นพิเศษก็คือเสื้อผ้าที่คนส่วนใหญ่จะใส่เสื้อแดง เสื้อผ้าสีสดๆตามความเชื่อของชาวจีน และส่วนใหญ่สิ่งที่ขอก็คือ ให้สุขภาพแข็งแรง การงานเจริญรุ่งเรือง และ เฮงเฮง รวย

วันไหว้ คือ วันสิ้นปี จะมีการไหว้ 3 ครั้ง คือ ตอนเช้ามืดจะไหว้ ไป๊เล่าเอี๊ย เป็นการไหว้เทพเจ้าต่างๆ เครื่องไหว้คือ เนื้อสัตว์ 3 อย่าง หรือซาแซ ได้แก่ หมูสามชั้นต้ม ไก่ เป็ด ปรับเปลี่ยนเป็นชนิดอื่นได้ หรือมากกว่านั้นได้ รวมทั้งเหล้า น้ำชา และกระดาษเงินกระดาษทอง  ตอนสาย จะไหว้ไป๊เป้บ๊อ คือการไหว้บรรพบุรุษ พ่อแม่ญาติพี่น้องที่ถึงแก่กรรมไปแล้ว เป็นการแสดงความกตัญญูตามคติจีน การไหว้ครั้งนี้จะไหว้ไม่เกินเที่ยง เครื่องไหว้จะประกอบด้วย ซาแซ อาหารคาว รวมทั้งการเผากระดาษเงินกระดาษทอง เสื้อผ้ากระดาษเพื่ออุทิศแก่ผู้ล่วงลับ หลังจากนั้น  ตอนบ่าย จะไหว้ ไป๊ฮ้อเฮียตี๋ เป็นการไหว้ผีพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว เครื่องไหว้จะเป็นพวกขนมเข่ง ขนมเทียน เผือกเชื่อมน้ำตาล กระดาษเงินกระดาษทอง พร้อมทั้งมีการจุดประทัดเพื่อไล่สิ่งชั่วร้ายและเป็นสิริมงคล

ส่วนวันขึ้นปีใหม่ หรือ วันเที่ยว หรือ วันถือ คือวันที่หนึ่งของเดือนที่หนึ่งของปี ชิวอิก วันนี้ ชาวจีนจะถือธรรมเนียมโบราณที่ยังปฏิบัติสืบต่อกันมาถึงปัจจุบัน คือ ไป๊เจีย คือ การไปไหว้ขอพรและอวยพรจากญาติผู้ใหญ่และผู้ที่เคารพรัก โดยนำส้มสีทองไปมอบให้ เหตุที่ให้ส้มก็เพราะออกเสียงภาษาจีนแต้จิ๋วว่า “กา” ซึ่งไปพ้องกับคำว่าทอง  เหตุที่เรียกวันนี้ว่าวันถือคือ เป็นวันที่ชาวจีนถือว่าเป็นสิริมงคล งดการทำบาป จะมีคติถือบางอย่าง เช่น ไม่พูดจาไม่ดีต่อกัน ไม่ทวงหนี้กัน ไม่จับไม้กวาด และจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าใหม่แล้วออกเยี่ยมอวยพรและพักผ่อนนอกบ้าน

tp-ตรุษจีน2 tp-ตรุษจีน3 tp-ตรุษจีน4

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว