วันแรงงานแห่งชาติจังหวัดสมุทรสาคร

AD WEBSITE CABLE TV

 

vk วันแรงงาน 1

เมื่อช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ 29 เมษายนที่ผ่านมา  ที่บริเวณริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมือง  นายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดสมุทรสาคร  ประจำปี 2560  ที่จัดโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร  โดยมีพี่น้องแรงงานทั้งไทยและข้ามชาติเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

vk วันแรงงาน 4

โดยกิจกรรมได้เริ่มขึ้นด้วยการร่วมกันกล่าวปฏิญาณตน  เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ  เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0    ซึ่งเนื้อหาของคำกล่าวปฏิญาณนั้นเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด  ไม่ข้องเกี่ยวกับกระบวนการค้ามนุษย์  การใช้แรงงานเด็ก  แรงงานผิดกฎหมาย  มีสติ มีความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน  เพื่อลดการประสบอุบัติเหตุจากการทำงาน  และจะปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี  เคารพกฎหมาย  มีคุณธรรม  สามัคคี  และจะน้อมนำแนวทางแห่งศาสตร์ของพระราชามาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตต่อไป

vk วันแรงงาน 2

หลังจากนั้นทางคณะแรงงานก็ได้เดินขบวนจากบริเวณริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองมาร่วมทำกิจกรรมทางศาสนาที่วัดป้อมวิเชียรโชติการาม   ในพิธีทอดผ้าป่ามีพระครูสาครสีลโสภณ เจ้าคณะตำบลนาดี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป้อมวิเชียรโชติการาม พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  และมีนายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  ซึ่งกิจกรรมทอดผ้าป่าแรงงานในครั้งนี้  ได้นำเงินมอบให้ทางวัดป้อมวิเชียรโชติการาม    เป็นการสมทบทุนสร้างพระอุโบสถ  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยมียอดผ้าป่ารวมเกือบ 200,000 บาท            

vk วันแรงงาน 3

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว