วันศาลยุติธรรม ประจำปี 2562

AD-WEB-CCTV-6-12-61

ศาล1

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ที่ห้องประชุม ชั้น 6 ศาลจังหวัดสมุทรสาคร นายธวัชชัย สุนทรีเกษม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันศาลยุติธรรม ครบรอบวันสถาปนาศาลยุติธรรม 137 ปี ศาลจังหวัดสมุทรสาคร และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด อัยการ ผู้พิพากษา ตำรวจ เข้าร่วมพิธี โดยเริ่มต้นนั้น ประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และพระสงฆ์ ได้สวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกันถวายภัตตาหารและปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ เป็นอันเสร็จพิธี

ศาล2

สำหรับการจัดงานวันศาลยุติธรรมนั้น เริ่มต้นเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีบทบาทในการวางรากฐานระบบศาลการศาลยุติธรรม โดยได้รวบรวมศาลที่อยู่กระจัดกระจายอยู่ตามกระทรวงกรมต่างๆให้มารวมไว้ในที่แห่งเดียวกัน เพื่อสะดวกรวดเร็วและเหมาะสมไม่ทำให้ราษฎรเดือดร้อน และในโอกาสที่กรุงเทพมหานครครบ100ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 21 เมษายน 2425 พระบาทสมเด็จพรระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินมาวางศิลาก่อพระฤกษ์อาคารศาลสถิตย์ยุติธรรม และทรงโปรดเกล้าให้จารึกพระราชปรารภในการจัดตั้งศาลยุติธรรมไว้ในแผ่นเงิน ซึ่งเรียกว่า หิรัญบัตร ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพระบรมราโชบายในการปกครองแผ่นดินว่า มีพระราชประสงค์ให้ตั้งศาลขึ้น เป็นองค์กรในการทำหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดอรรถคดี ทั้งนี้ทรงเล็งเห็นว่าบ้านเมืองจะสงบสุขร่มเย็นหรือไม่ ก็ต้องอาศัยการศาลเป็นสำคัญ และเพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลยุติธรรม จึงถือเอาวันที่ 21 เมษายนของทุกปี เป็นวันศาลยุติธรรม ซึ่งในปีนี้ก็ครบรอบวันสถาปนาศาลยุติธรรมครบรอบ 137 ปีแล้ว

ศาล3

ศาล4

ศาล5

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว