วันรณรงค์ป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว

AD WEBSITE CABLE TV

vk หนอน 1

เมื่อเวลาประมาณ 09.30 น. ของวันที่ 26 เมษายนที่ผ่านมา  นายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานในพิธีเปิดวันรณรงค์การป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว  ที่แปลงมะพร้าวนายสายัณห์  อ่วมเมี่ยง  ม.2  ต.อำแพง  อ.บ้านแพ้ว  จ.สมุทรสาคร   โดยมี  ร.ต.ท.ภพชนก  ชลานุเคราะห์  นายอำเภอบ้านแพ้ว  นายเศรณี  อนิลบล  เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร  และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงเกษตรกรและประชาชนเข้าร่วม

vk หนอน 3

เนื่องจากจังหวัดสมุทรสาคร  ถือเป็นแหล่งผลิตมะพร้าวน้ำหอมที่สำคัญ  และปัจจุบันได้เกิดการระบาดของหนอนหัวดำ  สร้างความเสียหายให้กับสวนมะพร้าวในจังหวัดกว่า 2,697 ไร่  และคาดว่าจะมีแนวโน้มความรุนแรงขึ้น  หากไม่มีการป้องกันกำจัดอย่างถูกต้อง

vk หนอน 2

ดังนั้นทางสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร  และเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว  จึงได้ขับเคลื่อนและรณรงค์ร่วมกันในการป้องกันกำจัดให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยมี 3 วิธี คือ   การรณรงค์การตัดทางใบที่โดนหนอนหัวดำมะพร้าวทำลาย  เพื่อกำจัดในระยะไข่  ระยะหนอน  และระยะดักแด้   การฉีดพ่นสารชีวภัณฑ์   ได้แก่  เชื้อแบคทีเรีย  กำจัดระยะหนอน  เพื่อลดปริมาณหนอนและควบคุมพื้นที่ระบาด  และการผลิตขยายแตนเบียนบราคอน  เพื่อกำจัดระยะหนอนตามชีววิธี  เพื่อสร้างความยั่งยืนในระบบนิเวศ  โดยมีการรวมกลุ่ม 12 กลุ่ม  ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 3 อำเภอ  เพื่อร่วมกันป้องกันกำจัดหนอนหัวดำ  ทั้งนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  ได้ร่วมปล่อยแตนเบียนบราคอนด้วย  ซึ่งวิธีนี้นับเป็นวิธีการแก้ไขระยะยาว  ที่เป็นมิตรกับเกษตรกรมากที่สุด

 

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว