วันรณรงค์ป้องกันกำจัดหนอนหัวดำ

AD WEB CCTV

fm - หนอน1

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 5 พฤษภาคม  ที่ศูนย์บริการท่องเที่ยวอำเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร  นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล   อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร   ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดวันรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน   พร้อมด้วย   นายรัตนะ สวามีชัย  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร    นายประภัสสร์    มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  แขกผู้มีเกียรติ และพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก  พร้อมร่วมกันปล่อยขบวนรถรณรงค์เชิญชวนเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวและเกษตรทั่วไป ร่วมกันกำจัดศัตรูมะพร้าวหนอนหัวดำ   ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่

fm - หนอน4

สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ที่จัดขึ้น  29 จังหวัด ที่มีพื้นที่ระบาด ซึ่งจัดงานพร้อมกันระหว่างวันที่ 5 – 11 พฤษภาคม 2560   และกำหนดให้อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร  เป็นจุดเริ่มต้นของการจัดงานครั้งใหญ่  เพราะเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่การระบาดและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น  เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชนที่เกี่ยวข้อง และบุคคลทั่วไป  ร่วมกันใช้วิธีการจัดการศัตรูมะพร้าวหลายๆวิธีร่วมกัน   พร้อมทั้งเป็นการประกาศเจตนารมณ์อย่างชัดเจนของนายกรัฐมนตรีที่ว่า “หนอนหัวดำต้องไม่มีที่ยืนในประเทศ”  ด้วยมาตรการดำเนินการกำจัดหนอนหัวดำ ซึ่ง มาตรการแรก เกษตรกรเจ้าของสวน สามารถทำได้ทันทีเมื่อพบการระบาด คือการตัดทางใบและเผาทำลาย มาตรการที่สอง การมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น คือ การผลิตแตนเบียนบราคอน    เพื่อควบคุมการเพิ่มประชากรของหนอนหัวดำ  มาตรการที่สาม หากพื้นที่มีระดับการทำลายรุนแรง และจำเป็นต้องใช้สารเคมีฉีดเข้าลำต้นหรือพ่นทางใบ ก็ขอให้ใช้อย่างระมัดระวังและมีเหตุผล  ส่วนมาตรการสุดท้าย ในกรณีแปลงเกษตรที่ทิ้งร้างไม่มีผู้ดูแล หรือที่สาธารณะ อาจจำเป็นต้องใช้มาตรการทางการปกครองและทางกฎหมาย

fm - หนอน2

นอกจากนี้ไฮไลท์ของงานที่เรียกความสนใจได้มากก็เห็นจะเป็นการสาธิตฉีดพ่นสารเคมีด้วย โดรน  ซึ่งเป็นวิธีฉีดสารเคมีในพื้นที่สวนมะพร้าว ที่เกษตรกรไม่สามารถเข้าไปฉีดเองได้อย่างทั่วถึง  ถือเป็นเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ดูล้ำเลิศเป็นอย่างมาก

fm - หนอน3

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์  / ข่าว