วันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

vk วันยุทธหัตถี 1

เมื่อเวลา 9.00น. ของวันที่ 18 ม.ค.2560  นายอำพล อังคภากรณ์กุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยเหล่าข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เหล่ากาชาดจังหวัด เข้าร่วมพิธีและวางพานพุ่มดอกไม้เพื่อถวายราชสักการะและกล่าวราชสดุดี เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์

งานวันนี้สืบเนื่องจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 กำหนดให้วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นวันรัฐพิธีและให้วันที่ 18 มกราคมของทุกปีเป็นวันยุทธหัตถี วันระลึกในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่า จะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวันกองทัพไทย หรือวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นวันรัฐพิธี แต่ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ ซึ่งการทำยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ อนุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นพระวีรกรรมครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทย จนกลายเป็นภาพลักษณ์ของความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวของชาวไทย ที่มีความสมัครสมานสามัคคี เสียสละต่อสู้เพื่อรักษาเอกราชของชาติ ให้คนรุ่นหลังได้รำลึกตราบเท่าทุกวันนี้

 

 

vk วันยุทธหัตถี 2 vk วันยุทธหัตถี 3

ไกรสร/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว