วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

vk-พ่อขุนราม 1 vk-พ่อขุนราม 2

เมื่อ เวลา 09.00 น.ของวันที่ 17 มกราคม  นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในงานพิธี ”วันพ่อขุนรามคำแหง มหาราช” โดยมีข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกเหล่ากาชาด ครู นักเรียน นักศึกษา และภาคเอกชน  เข้าร่วมพิธี เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ของพ่อขุนรามคำแหง มหาราช

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงค้นพบศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2376 ซึ่งได้ปรากฏเป็นหลักฐานที่สำคัญว่า คนไทยมีศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม ดังนั้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริยาธิราช ผู้ทรงพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศ ผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย ทรงเป็นนักการทหาร นักปกครอง นักการทูต นักปราชญ์ และทรงเป็นนักปกครองที่ยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทย คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันที่ 17 มกราคมของทุกปี เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และเป็นวันรัฐพิธี ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา

 

vk-พ่อขุนราม 3

ไกรสร ภาพ / วีรวรรณ ข่าว