วันผู้สูงอายุ รพสต.บ้านทำนบแพ้ว

AD-WEB-NET-แก้ไข-6-12-61

tp-ทำนบแพ้ว1

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 25 เมษายน 2562 ได้มีการจัดงานวันผู้สูงอายุของชมรมผู้สูงอายุบ้านทำนบแพ้วขึ้นที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านทำนบแพ้ว โดยความร่วมมือของ คณะบริหารชมรมผู้สูงอายุบ้านทำนบแพ้ว เทศบาลตำบลหลักห้า ผู้นำชุมชน และสมาชิกของชมรม โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้เป็นการทำบุญประจำปี แต่โดยปกติแล้วในทุกวันที่ 25 ของเดือนจะมีการจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุอยู่เป็นประจำ แต่ในเดือนเมษายน ซึ่งอยู่ในห้วงของวันสงกรานต์วันปีใหม่ไทย และวันผู้สูงอายุ จึงมีกิจกรรมการทำบุญร่วมด้วย โดยในวันนี้ได้มีการทอดผ้าป่าเพื่อสมทบเงินทุนเข้าสู่ชมรม การทำบุญเลี้ยงพระ การเลี้ยงอาหารสมาชิกในชมรมและผู้มาร่วมงาน และการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

สำหรับชมรมผู้สูงอายุทำนบแพ้ว ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2548 ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 600 คน และมีนายนิคม นุ่มคุ้ม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ตำบลยกกระบัตรเป็นประธานชมรม ซึ่งเป็นประธานในรุ่นที่สามแล้ว ในทุกเดือนจะมีการนำเงินจากผู้สูงอายุคนละ 30 บาท จ่ายเข้าสู่กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ ซึ่งตอนนี้มีเงินอยู่กว่าหนึ่งล้านบาทแล้ว และเป็นชมรมผู้สูงอายุที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ

 

 

tp-ทำนบแพ้ว2 tp-ทำนบแพ้ว3 tp-ทำนบแพ้ว4 tp-ทำนบแพ้ว5

เอเชีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว