วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

AD WEB CCTV 14-6-60

 

วันระลึก-01

วันนี้(31 มีนาคม 2561) เวลา 09.00 น.นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานวางพานพุ่มดอกไม้สด จุดธูปเทียน เครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะ พร้อมกล่าวถวายราชสดุดี เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการจากทุกภาคส่วน หน่วยงานภาคเอกชน เหล่ากาชาดสมุทรสาคร ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ ลานลานสาครบุรีศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

 

วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ตรงกับวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันระลึกถึงวันคล้ายวันพระราชสมภพของรัชกาลที่ 3 ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงบ้านเมืองในทุกๆด้านที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ อีกทั้งพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ ซึ่งเรียกว่า “เงินถุงแดง” ทำให้ประเทศไทยสามารถรักษาเอกราชได้จนถึงทุกวันนี้ ด้วยเหตุนี้ ทางราชการถือเป็นวันสำคัญของชาติเพื่อให้รัฐบาล และประชาชนชาวไทยได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อราษฎรและแผ่นดินไทย

 

วันระลึก-02 วันระลึก-03

เอเซีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว