วันชาวนา ตำบลท่าเสา

AD WEB CCTV 14-6-60

news footer

ที่บริเวณผืนนาในพื้นที่ของหมู่ที่ 2 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน  ได้จัดให้มีพิธีบายศรีสู่ขวัญข้าว ประจำปี 2561 และทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งเป็นงานประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ของวันที่ 9 เดือนมกราคม โดยมี นายวัลลภ ทองพาศน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา เป็นประธานในพิธี ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ได้ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน รวมทั้งชาวนาในพื้นที่ โดยจะเป็นประเพณีของเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพทำนา เป็นพิธีกรรมเรียกขวัญข้าวหลังจากการเก็บเกี่ยว เพื่อเป็นการขอขมา และขอบคุณแม่โพสพ หรือเทพีแห่งข้าว และยังเป็นพิธีที่เชื่อกันว่า จะทำให้ชาวนาได้ผลผลิตข้าวอุดมที่สมบูรณ์ตลอดไป

news footer

สำหรับการทำพิธีบายศรีสู่ขวัญข้าวนั้น เป็นการบูชาพระแม่โพสพที่หล่อเลี้ยงมวลมนุษยชาติ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาวนาผู้ปลูกข้าว ซึ่งจะกระทำในห้วงหลังฤดูการเก็บเกี่ยว   การทำบายศรีสู่ขวัญข้าวก่อนจะนำข้าวเปลือกเก็บใส่ยุ้ง หรือเปิดยุ้งหรือนำข้าวเปลือกไปสีเป็นข้าวสาร เพื่อหุงรับประทานหรือซื้อขายกัน ชาวนาจะทำพิธีสู่ขวัญข้าวเสียก่อน โดยนำข้าวที่นวดแล้วมากองรวมกัน หรือนำรวงข้าวมาถักทอเป็นรูปต่าง ๆประดับกองข้าว ต่อหน้ารูปปั้นพระแม่โพสพ ถ้าไม่ได้ทำบายศรีสู่ขวัญข้าวก่อน ก็จะทำให้เกิดความไม่สบายใจขึ้นได้

news footer

news footer

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว