วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

footer_master

เนื่องด้วยวันที่ 25 เมษายน เป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดสมุทรสาครจึงได้มีการประกอบพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชขึ้นที่ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานนำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ่อค้า และประชาชน เข้าร่วมพิธี

footer_master

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครประธานในพิธี ได้วางพวงมาลาถวายสักการะ จุดธูป เทียน เครื่องทองน้อย ต่อจากนั้น กล่าวคำถวายราชสดุดีต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ท่านที่ทรงพระปรีชาสามารถ สร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทย

footer_master

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จพระราชสมภพเมื่อ พ.ศ. 2098 ที่พระราชวังจันทน์ เมืองพิษณุโลก เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2133 โดยในช่วงเวลาที่ทรงขึ้นครองราชย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำสงครามขยายราชอาณาจักรไทย ให้แผ่ไพศาลไปในจตุรทิศ ทรงเป็นกษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่และกล้าหาญ ทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชแห่งกรุงหงสาวดีเมื่อปี พ.ศ. 2135 สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จสวรรคตเมื่อปี พ.ศ.2148 ขณะพระชนมายุได้ 50พรรษา รวมเวลาที่ทรงขึ้นครองราชย์นาน 15 ปี

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ    กันยารัตน์ / ข่าว