วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

AD WEB NET 20-5-60

 

 

tp-ลูกเสือ1

เมื่อ เวลา 09.00 น.ของวันที่ 30 มิถุนายน ที่ค่ายลูกเสือทีปังกรรัศมีโชติฯ นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติจังหวัดสมุทรสาคร โดยมี  ดร.กัลยา มาลัย รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดสมุทรสาคร คณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ – เนตรนารี และ ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ จำนวน 30 กอง เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมกล่าวคำปฏิญาณตน และร่วมพิธีเดินสวนสนาม

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า เนื่องในวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ และรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 องค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ทรงมีพระราชประสงค์ เพื่อบ่นเพาะนิสัย เยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองดีตามจารีตประเพณีบ้านเมืองและตามอุดมการณ์ของลุกเสือ ดังต่อไปนี้ คือให้เป็นผู้ที่มีวินัย รู้จักการสังเกต จดจำและพึ่งตนเอง ให้เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ให้เป็นผู้ที่รู้จักบำเพ็ญเพื่อสาธารณะประโยชน์ ให้รู้จักทำการฝีมือและฝึกฝนทำกิจกรรมต่างๆ ตามความเหมาะสม ให้เป็นผู้ที่รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณีวัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศชาติ

คณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และเนตรนารี จึงได้จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติจังหวัดสมุทรสาคร ขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณฯ ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 องค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เพื่อถวายความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร องค์ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ และเป็นการเผยแพร่กิจกรรมของลูกเสือให้ก้าวขวางยิ่งขึ้น โดยจัดให้มีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยให้ลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ในชุมชนและศาสนาสถาน และจัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ ในระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกตัวแทนไปร่วมแข่งขันระดับประเทศ ณ สนามศุภชลาศัย กรุงเทพมหานคร

 

tp-ลูกเสือ2 tp-ลูกเสือ3

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว