วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน

ADS-cable-tv-website-6-12-61-(แก้)

footer_master

เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ที่ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายกองเอกสมคิด จันทมฤก ผู้บังคับการกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีชุมนุมผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิก อส. เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2562 โดยมี แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี

สำหรับการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปีนนี้ ได้จัดให้มีพิธีการซึ่งประกอบด้วย การประกอบพิธีทางสงฆ์ การอ่านสารของนายกองใหญ่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน การมอบเข็ม อส.สดุดี การมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจำนวน 47 ทุน และการมอบถุงของขวัญให้แก่ สมาชิก อส. ทุกท่าน

สำหรับที่มาที่ไปของการจัดตั้งกองอาสารักษาดินแดน สืบเนื่องตามที่  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงลงพระปรมาภิไธย พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พุทธศักราช 2497 ให้ไว้ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2497  ซึ่งถือเป็นวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน และพระราชทานธงประจำกองอาสารักษาดินแดน เมื่อ 24 มิถุนายน 2597 ในปีนี้จึงเป็นปีครบรอบ 65 ปีแล้ว โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สมาชิก กองอาสารักษาดินแดน ได้เป็นกำลังสำคัญในการช่วยทางราชการ ด้วยความเสียสละทุ่มเท เข้าปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ ในการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ดังนั้นเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ที่ได้อุทิศการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน จึงกำหนดวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน

 

footer_master footer_master footer_master footer_master

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว