วัดเจษฎารามเปิดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562

ADS-WEB-NET POST WEB 30 ทับ 10

 

ลอยกระทง

 

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา วัดเจษฎาราม (พระอารามหลวง) ได้จัดพิธีเปิดงานลอยกระทง ประจำปี2562 โดยมีนายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม(พระอารามหลวง) และชาวชุมชนเข้าร่วมในพิธี

ลอยกระทง2
โดยเป็นประจำทุกปีเมื่อถึงเทศกาลลอยกระทง วัดเจษฎาราม (พระอารามหลวง) จะจัดงานขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวไทย โดยในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2562 ภายในงานจะมีการจัดพื้นที่ให้ประชาชนได้เข้ามาลอยกระทงบริเวณหน้าวัดซึ่งเป็นท่าน้ำมีการประดับตกแต่งไฟ รวมทั้งไฟส่องสว่างกลางน้ำโดยเรือประมง เพื่อความสะดวกและปลอดภัยกับผู้ที่มาลอยกระทง ส่วนประชาชนท่านใดที่ไม่สะดวกในการจัดหากระทง ทางวัดก็เตรียมไว้ให้บริการเพื่อความสะดวก นอกจากนี้ยังเปิดให้ประชาชนท่ีเดินทางมาได้กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย

 

ลอยกระทง3