วัดเกตุมฯ ขานรับมติมหาเถรสมาคม

AD WEBSITE CABLE TV แก้ไข 8-3-60

 

tp-เกตุม1

หลังจากที่ได้มีมติมหาเถระสมาคมเรื่องการจัดระเบียบวัตถุมงคล ซึ่งห้ามไม่ให้ทุกวัดนำวัตถุมงคล พระเครื่อง เข้าไปตั้งจำหน่ายในอุโบสถ รวมถึงการอ้างอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์โดยไม่คำนึงถึงหลักธรรมคำสอนที่แท้จริงของพระพุทธศาสนา ทำให้ประชาชนเกิดความหลงผิด ซึ่งตอนนี้หลายวัดก็กำลังจัดระเบียบเรื่องนี้ อย่างเช่น วัดเกตุมดีศรีวราราม ซึ่งเป็นวัดหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครที่ก่อนหน้านี้จะพบว่ามีการนำวัตถุมงคลเข้าไปตั้งจำหน่ายในอุโบสถเป็นจำนวนมาก ซึ่งหลังจากที่ได้มีมติเรื่องนี้ออกมาได้สักระยะ ทางผู้สื่อข่าวจึงได้ขอเข้าสัมภาษณ์พระภาวนาวิสุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดเกตุมดีศรีวราราม ซึ่งได้อธิบายว่า ก่อนหน้านี้ วัดเกตุมมีเพียงอุโบสถหลังเก่าที่ไม่ใหญ่นัก และยังไม่มีวัตถุมงคลจำหน่าย ต่อมาได้มีการสร้างอุโบสถหลังใหม่ที่ขนาดใหญ่ และก็เริ่มมีการทำวัตถุมงคลจำหน่าย และเห็นว่าอุโบสถหลังนี้น่าจะใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า จึงได้นำวัตถุมงคลเข้ามาจำหน่าย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเงินที่ได้จากการจำหน่ายวัตถุมงคลต่างๆก็นำมาใช้เป็นค่าบำรุงของทางวัด แต่หลังจากที่ทางมหาเถรสมาคมได้มีมติออกมาห้ามจำหน่ายวัตถุมงคลในอุโบสถ ทางวัดก็รับนโยบายมาปฏิบัติ โดยได้มีการนำวัตถุมงคลต่างๆออกจากอุโบสถและนำไปเก็บไว้ในที่เหมาะสม ส่วนวัตถุมงคลอื่นๆก็จำหน่ายในศาลาด้านนอกซึ่งแยกออกอุโบสถอยู่แล้ว ซึ่งทางเจ้าอาวาสวัดเกตุมฯบอกว่า อยากให้ทางมหาเถรสมาคมประกาศออกมาให้ชัดเจนว่า ในอุโบสถสามารถมีอะไรอยู่ภายในได้บ้าง สามารถทำอะไรได้บ้าง เพื่อที่จะได้ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง

 

tp-เกตุม2 tp-เกตุม3

เอเซีย / ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว