บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

fm - ฉีดวัคซีน1

          วันนี้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขท่าฉลอม เทศบาลนครสมุทรสาคร ได้ร่วมกับ โรงพยาบาลสมุทรสาคร ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลให้กับประชาชนจำนวน 2 กลุ่มเสี่ยง ประกอบด้วย ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 โรค ได้แก่  โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง , โรคหอบหืด โรคหัวใจ ,หลอดเลือดสมอง , โรคไตวาย ,โรคเบาหวาน และโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด ทั้งนี้เพื่อลดปัญหาการเจ็บป่วยการเสียชีวิตในกลุ่มเสี่ยง เนื่องจากใกล้เข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งเป็นฤดูกาลที่พบโรคไข้หวัดใหญ่สูงที่สุด บรรยากาศนั้นส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุที่เดินทางมารับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่  เมื่อมาถึงก็ต้องมาที่จุดวัดความดัน เพื่อตรวจสอบความพร้อมของสภาพร่างกาย จากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนของการฉีดวัคซีน และเมื่อฉีดเสร็จต้องรอดูอาการครึ่งชั่วโมง ถ้าหากไม่มีอาการข้างเคียงก็สามารถกลับบ้านได้
fm - ฉีดวัคซีน2          สำหรับการออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฟรี คือในวันที่ 21 มิ.. 2559 ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเจษฎาราม  และวันที่  8 กรกฎาคม 2559 ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลมหาชัย  ตั้งแต่เวลา 09.00 . – 11.30 จึงขอเชิญชวนประชาชน 2 กลุ่มเสี่ยงที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร ไปรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ฟรี  ตามวันและเวลาดังกล่าว พร้อมทั้งนำบัตรประชาชนเพื่อการบันทึกข้อมูลด้วย