ล้งวอนรัฐช่วยเหลือ

tp-ล้งวอนรัฐ

 

จากประกาศของสมาคมแช่เยือกแข็งไทย ที่มีมติให้สถานประกอบการต่อเนื่องประมงหรือห้องเย็น ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมฯ จะต้องหยุดรับซื้อกุ้งเนื้อหรือส่งวัตถุดิบให้สถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้น ที่มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ซึ่งประกาศที่ออกมานี้ได้ส่งผลกระทบต่อเจ้าของล้งต่างๆ กว่า 300 แห่ง ที่รับจ้างแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้นให้กับสถานประกอบการขนาดใหญ่ในจังหวัดสมุทรสาครที่เป็นสมาชิกของสมาคมแช่เยือกแข็งไทยประมาณ 40 – 50 แห่ง นายอาคม เครือวัลย์ ประธานสถานแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้นจังหวัดสมุทรสาคร บอกว่า จากประกาศของสมาคมแช่เยือกแข็งไทยที่ออกมานั้น เหมือนฟ้าผ่า เพราะประกาศมีผลบังคับใช้ที่รวดเร็วเกินไป และยังไม่มีแนวทางการช่วยเหลือล้งต่างๆอีกด้วย ซึ่งถ้าหยุดรับซื้อของจากล้งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมนี้เป็นต้นไป ทางล้งเองยังไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกันดี ทั้งภาระหนี้สินที่ต้องแบกรับไว้ และคนงานแรงงานต่างด้าวที่แต่ละแห่งมีอยู่ไม่ต่ำกว่า 100 คน ดังนั้นทางผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้น หรือเจ้าของล้ง จึงต้องการขอร้องให้สมาคมแช่เยือกแข็งไทย มีการพิจารณามติดังกล่าวอีกครั้ง เพื่อช่วยเหลือหรือพยุงล้งให้ยังคงอยู่ต่อไปได้ เพราะทุกวันนี้ทางล้งที่มีการแปรรูปวัตถุดิบให้กับสถานประกอบการที่เป็นสมาชิกของสมาคมแช่เยือกแข็งไทยนั้น ก็ได้ทำตามคำสั่งของกรมประมงและมาตรการของสมาคมแช่เยือกแข็งไทยมาโดยตลอด ทั้งกฎหมายแรงงาน สวัสดิการ การจ้างงาน และวันหยุดพักของแรงงาน ซึ่งทุกอย่างล้งได้ทำตามทั้งหมดเพราะจะได้ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นตามมาภายหลัง แต่ในที่สุดก็มีมติไม่รับซื้อของจากล้งออกมา ทำให้พวกล้งเองรับไม่ได้ และหวังว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ทางรัฐบาลจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือด้วย ไม่เช่นนั้นคงเกิดปัญหาตามมาอย่างมากมายแน่นอน

                     ทางเจ้าของล้งกุ้งรายหนึ่ง บอกว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้อยากวอนให้รัฐบาลและสมาคมแช่เยือกแข็งไทยรีบมาแก้ไขให้อย่างเร่งด่วนที่สุด ไม่เช่นนั้นล้งในจังหวัดสมุทรสาครจะกลายเป็นเพียงตำนาน และปัญหาอีกมากมายก็จะต้องตามมาอย่างแน่นอน ทั้งเรื่องของแรงงานที่ตกงาน แรงงานไร้ฝีมือที่เข้าไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่โดยไม่ผ่านล้งมาก่อน เนื่องจากทุกวันนี้ล้งเป็นเสมือนสถานอนุบาลที่ช่วยสอนงานให้กับแรงงาน เมื่อสามารถทำได้แล้วก็จะย้ายตัวเองเข้าไปอยู่ในโรงงานขนาดใหญ่ ปัญหาเศรษฐกิจที่จะต้องซบเซาลง และปัญหาอาชญากรรมที่จะตามมาจากผลกระทบของการตกงาน ณ วันนี้จึงอยากให้รัฐบาลยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือด้วยอีกทางหนึ่ง ซึ่งผู้ประกอบการล้งบางส่วนก็ยังไม่กล้าบอกกับแรงงานที่จ้างอยู่ว่าจะต้องหยุดกิจการนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมนี้เป็นต้นไป ส่วนการทำงานนั้นจะมีไปจนถึงวันที่ 27 – 28 ธันวาคมเท่านั้น เมื่อเปิดงานมาก็ยังไม่รู้จะทำอย่างไรต่อไป                ล้งวอนรัฐช่วยเหลือ