ลอยเถ้าพระอังคารดอกไม้จันทน์

AD-WEBSITE-CABLE-TV-แก้ไข-8-3-60-11

 

tp-เก็บเถ้า1

tp-เก็บเถ้า2

สำหรับพิธีถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดขึ้น ณ พระเมรุมาศจำลอง วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง เมื่อเวลา 08.00 น.ของวันที่ 27 ตุลาคม 2560 โดยพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายอำพล อังคภากรณ์กุล ,นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งสองท่าน  และข้าราชการ เข้าร่วมพิธี

พิธีการเริ่มจาก พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ขึ้นสดับปกรณ์ หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ขึ้นบนพระจิตกาธานเพื่อบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ลงในพระโกศ จากนั้นจึงได้นำพระโกศบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์และถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์มาประกอบพิธี  หลังจากเสร็จพิธีสงฆ์ จึงได้อัญเชิญพระโกศและถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ไปยังหน้าสถานีตำรวจน้ำ เมื่อรอเถ้าดอกไม้จันทน์ของอำเภอบ้านแพ้วและกระทุ่มแบนมาพร้อมกันแล้ว จึงได้อัญเชิญขึ้นสู่เรือกาชาด ออกสู่ปากอ่าวสมุทรสาคร และได้ทำพิธีลอยพระอังคารเถ้าดอกไม้จันทน์ หลังจากเสร็จสิ้นพิธีแล้ว โคมตะเกียง พระโกศบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์และถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์จะนำไปเก็บไว้ยังที่ที่เหมาะสม ส่วนพระนพปฎลสุวรรณฉัตร นำไปเก็บที่วัดเจษฎารามพระอารามหลวง

 

tp-เก็บเถ้า3

tp-เก็บเถ้า4

tp-เก็บเถ้า5

tp-เก็บเถ้า6

tp-เก็บเถ้า7

tp-เก็บเถ้า8

tp-เก็บเถ้า9

tp-เก็บเถ้า10

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว