ลงสำรวจพื้นที่ในการสร้างเขื่อนและสะพาน

ADS-WEB-NET POST WEB 390

 

 

 

 

 

s - สำรวจพื้นที่สร้างสะพาน-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่บริเวณซอยกำนันม๊ก ม.5 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายเรียน หงส์คู นายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรก นายเกษม สุขใจ ปลัดเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก พร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อสำรวจพื้นที่ในการสร้างเขื่อนคลองบางหญ้าแพรกและสะพานในซอยกำนันม๊ก

s - สำรวจพื้นที่สร้างสะพาน-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้เนื่องจากเขื่อนไม้ไผ่เดิมได้ชำรุดทำให้น้ำกัดเซาะเข้ามาถึงสะพานจนทำให้ทรุด ดังนั้นทางเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรกจึงได้เตรียมจัดทำโครงการสร้างเขื่อนเพื่อป้องกันตลิ่งทรุดและป้องกันน้ำท่วม นอกจากนี้ก็จะมีการซ่อมสะพานที่ชำรุดและก่อสร้างถนนในบริเวณดังกล่าว โดยจะทำเรื่องของบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยคาดว่าจะได้มีการดำเนินการก่อสร้างในปี2563 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ต่อไป

s - สำรวจพื้นที่สร้างสะพาน-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s - สำรวจพื้นที่สร้างสะพาน-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s - สำรวจพื้นที่สร้างสะพาน-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สุเมธ/ภาพ/ข่าว