ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยวันสุดท้าย

AD WEB NET 2

tp-ผู้มีรายได้น้อย1

 

ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่ 15 พฤษภาคม  ที่ผ่านมา  ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ หรือลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย โดยที่สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาครยังคงมีประชาชนมาติดต่อลงทะเบียนกันอย่างไม่ขาดสาย ภายในสำนักงานจะมีการจัดเจ้าหน้าที่ประจำแต่ละจุดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ซึ่งสำนักงานคลังเพิ่งรับลงทะเบียนในรอบนี้เป็นครั้งแรก ครั้งที่แล้วไม่ได้รับลงทะเบียน เช่นเดียวกับที่ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร มีประชาชนเดินทางมาลงทะเบียนกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นจำนวนมากเช่นเดียวกัน ทำให้ภายในธนาคารเนืองแน่นไปด้วยผู้คนจึงต้องมีการจัดบัตรคิวและตรวจสอบเอกสารต่างๆให้ครบ รวมถึงธนาคารแห่งอื่นที่รับลงทะเบียนก็คึกคักไม่แพ้กัน

สำหรับยอดการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 ของจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่เปิดให้มีการลงทะเบียน มียอดรวมทั้งสิ้น 43,867 คน ยังไม่รวมยอดของผู้มาลงทะเบียนในวันสุดท้าย ได้แก่สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 635 คน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร 11,969 คน ธนาคารออมสิน 17,336 คน และธนาคารกรุงไทย 13,927 คน

 

 

tp-ผู้มีรายได้น้อย2 tp-ผู้มีรายได้น้อย3

 

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว