ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

AD WEBSITE CABLE TV

 

vk ผู้ว่า 1

ในช่วงตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไป  จะมีอีกหลายหน่วยงานที่จะจัดการฝึกอบรมและจัดทำดอกไม้จันทน์  เพื่อเตรียมไว้ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม  ๒๕๖๐ นี้  ซึ่งคาดว่าจังหวัดสมุทรสาครจะใช้ดอกไม้จันทน์ถึง ๑๘๐,๐๐๐ ดอก  ทั้งนี้ก็ได้มีการกระจายแบ่งกันออกไปจัดทำ  โดยจัดเป็นโครงการต่างๆขึ้นมา  ทั้งในอำเภอเมือง  อำเภอบ้านแพ้ว  และอำเภอกระทุ่มแบน  รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และภาคเอกชนร่วมด้วย

vk ผู้ว่า 2

 อย่างเช่นอีก ๒ โครงการจิตอาสาที่จะเกิดขึ้น  เร็วๆนี้ก็คือในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤษภาคมนี้ที่ทางเทศบาลนครจะจัดขึ้น  ที่เทศบาลนครสมุทรสาคร  กับโครงการสุดอาลัย  ดอกไม้จันทน์  จากใจ  ถวายพ่อหลวง  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐-๑๕.๐๐ น.  และอีกหนึ่งโครงการคือ  โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน  ซึ่งจัดโดยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสมุทรสาคร  ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาครจัดขึ้น  ในวันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคมนี้  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  ที่อาคารนิวนามทอง  ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  จึงได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนชาวสมุทรสาคร  ให้เตรียมมาร่วมเป็นจิตอาสาในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ที่จะมีการจัดขึ้น  ทั้ง ๒ โครงการนี้  และโครงการอื่นๆที่จะตามมาด้วย

 

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว