รายงานผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรเดือนเมษายน 2560

AD WEBSITE CABLE TV

vk วินัย 1

สำหรับผลการกวดขันจับกุมผู้ฝ่าฝืนกฎหมายจราจร ตามมาตรการ 10 ข้อหาหลักประจำเดือนเมษายนนี้  ในเขตพื้นที่สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาคร   ฝ่ายงานจราจร  พบว่า  3 อันดับแรกในข้อหาที่มีผู้ฝ่าฝืน คือ  ไม่สวมหมวกนิรภัย  346 ราย  ไม่มีใบอนุญาตขับรถ 284 ราย  และไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 235 ราย  ซึ่งเป็นผลการรายงานใน 10 ข้อหาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องปฏิบัติตามมาตรการแบบเข้มงวด    เนื่องจากเป็นปัจจัยเสี่ยงหลักในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนั่นเอง

vk วินัย 2

ส่วนในการฝ่าฝืนอื่นๆ  เมื่อจัด 5 อันดับแรกแล้ว พบว่า  ข้อหาไม่สวมหมวกนิรภัย มีผู้กระทำผิดมากที่สุดถึงจำนวน 346 คน  รองลงมาคือข้อหาไม่มีใบอนุญาตขับขี่ มีผู้กระทำผิดจำนวน 284 คน  ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยจำนวน 235 คน  ฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรจำนวน 216คน  และลำดับที่ 5 ไม่นำใบอนุญาตขับขี่ติดตัวอีก 176 คน  ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ก็ได้ฝากขอให้พี่น้องประชาชนร่วมกันปฏิบัติตามกฎจราจร  เพื่อที่จะได้เป็นการช่วยสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน

vk วินัย 3

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว