รับฟังความคิดเห็นชาวบ้าน

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

 

footer_master

เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ได้มีการจัดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ในการขอก่อสร้างโรงงานผลิตคลองร์-แอลคาไล หรือโรงงานที่ผลิตโซดาไฟ กรดเกลือ และคลอรีนเหลว ซึ่งเป็นสารขั้นพื้นฐานในอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยได้จัดขึ้นที่ศาลาวัดบางตะคอย ต.ชัยมงคล โดยมีชาวบ้านในตำบลชัยมงคล ตำบลบางกระเจ้า ตำบลบ้านเกาะ และตำบลท่าทราย เข้าร่วมรับฟัง ส่วนในช่วงเช้าของวันเดียวกันนั้นได้มีจัดขึ้นที่วัดคลองซื่อ ซึ่งจะเป็นชาวบ้านอีกหนึ่งกลุ่มที่อยู่ใกล้พื้นที่ที่จะก่อสร้างโรงงาน

โดยโรงงานที่ว่านี้มีแผนจะสร้างอยู่ในตำบลบางโทรัด ฝั่งตรงข้ามวัดเกตุม ใกล้คลองท่าแร้ง ซึ่งตอนนี้ยังเป็นพื้นที่ว่างเปล่า แต่มีโรงงานเก่าที่ประกอบกิจการเหมือนกันตั้งอยู่ และเจ้าของก็เป็นรายเดียวกันแต่จะมีหุ้นส่วนคนอื่นเข้ามาร่วมทุนด้วย โดยโรงงานเก่านั้นทางผู้บริหารยอมรับว่า มีการสร้างปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมอยู่บ้าง จึงคิดที่จะการสร้างโรงงานใหม่ขึ้นเพื่อให้สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตามระบบได้ แต่การสร้างโรงงานใหม่นั้นจะต้องทำอย่างถูกต้องตามขั้นตอน เป็นไปตามระเบียบทุกอย่าง ซึ่งในทางปฏิบัติต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากชาวชุมชนก่อนเพื่อนำไปประกอบการขออนุญาตก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ ซึ่งการรับฟังความคิดเห็นในรอบที่ผ่านๆมา ก็ยังมีชาวบ้านที่ไม่เห็นด้วย เพราะกังวลกับเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต การจัดเวทีในครั้งนี้จึงมีการชี้แจงถึงมาตรการต่างๆที่เตรียมไว้รองรับไม่ให้เกิดปัญหาตามที่ชาวบ้านเป็นห่วง

      

tp-รับฟังความเห็น2 tp-รับฟังความเห็น3 tp-รับฟังความเห็น4

   เอเชีย / ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว