รับพระราชทานหมวกและผ้าพันคอ

WEB-02

s - รับหมวกผ้าพันคอ-01

ที่ห้องประชุมอำเภอเมืองสมุทรสาคร นางสาวจันทราทิพย์ ภัทรรังษี ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองสมุทรสาครเป็นประธานนำประชาชนผู้ลงทะเบียนสมัครจิตอาสาพระราชทาน เข้ารับพระราชทาน หมวก และผ้าพันคอ สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา โดยมีนักเรียน และประชาชนผู้ลงทะเบียนในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาครเข้าร่วม

s - รับหมวกผ้าพันคอ-02

สำหรับหมวก และผ้าคอ ที่ได้รับพระราชทาน ในครั้งนี้ เพื่อให้จิตอาสาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาในโครงการจิตอาสา ตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยราชการ  เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวม ปฏิบัติภารกิจร่วมกับหน่วยงานราชการในกิจกรรมพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยเป็นกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่

s - รับหมวกผ้าพันคอ-03

s - รับหมวกผ้าพันคอ-04

s - รับหมวกผ้าพันคอ-05

สุเมธ/ภาพ/ข่าว