รับบัตรผู้มีรายได้น้อย

AD WEB CCTV 14-6-60

รับบัตรผู้มีรายได้น้อย 1

 

สำหรับการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย หรือลงทะเบียนคนจนไว้แล้วนั้น      ซึ่งเดิมได้มีการแจ้งกำหนดให้มารับบัตรตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา  แต่ได้ถูกเลื่อนเนื่องจากทางกรมบัญชีกลางได้มีการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าจำเป็นต้องการการเลื่อนรับบัตรออกไป ใน 7 จังหวัด ได้แก่  กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ นครปฐม และจังหวัดสมุทรสาคร จำนวนประมาณ 1.3 ล้านคน ซึ่งจะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบ hybrid 2 ชิป หรือบัตรแมงมุมเพื่อใช้ชำระค่าสินค้าและค่าโดยสารตามรายการและวงเงินที่กำหนด แต่การชำระค่าโดยสารรถ ขสมก. รถไฟฟ้าต้องเป็นไปตามมาตรฐานกลางระบบตั๋วร่วมของสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรทำให้ต้องเพิ่มขั้นตอนการผลิตบัตรดังกล่าวและต้องควบคุมคุณภาพการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด

รับบัตรผู้มีรายได้น้อย 4

รับบัตรผู้มีรายได้น้อย 3

ทั้งนี้ได้มีการกำหนดให้ผู้ที่ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย หรือลงทะเบียนคนจน ให้มารับบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2560เป็นต้นไป ที่ ธกส.สาขาสมุทรสาคร  โดยขอกำหนดผู้รับบัตรที่อยู่ในแต่ละพื้นที่แต่ละตำบลตามวันที่ธนาคาร ธกส.สาขาสมุทรสาคร ประกาศดังนี้  วันที่ 17 ต.ค. ตำบลมหาชัย , ต.นาดี  ต.คอกกระบือ    วันที่ 18 ต.ค. ตำบลท่าทราย , ต.โกรกกราก , ต.บางหญ้าแพรก, ต.ท่าฉลอม  วันที่ 19 ต.ค. ตำบลบางกระเจ้า ,                 ต.บ้านบ่อ , ต.บ้านเกาะ   วันที่ 20 ต.ค. ตำบลท่าจีน , ต.พันท้าย , ต.โคกขาม , ต.ชัยมงคล   วันที่ 21 ต.ค. ตำบลบางโทรัด ,   ต.กาหลง , ต.นาโคก , ต.บางน้ำจืด

รับบัตรผู้มีรายได้น้อย 2