ระบายสีพ่อหลวงเฉลิมพระเกียรติ

วี ระบายสีพ่อหลวง

          ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร  ได้จัดกิจกรรมให้น้องๆได้ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในวันที่ 9 มิถุนายน  และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ  84 พรรษา 12 สิงหาคมเช่นกัน ซึ่งกิจกรรมที่ให้น้องๆและผู้ปกครองได้ทำร่วมกันมีทั้งการดูสารคดีการเสด็จขึ้นครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  การปลูกต้นไม้  และการระบายสีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  นอกจากจะเป็นการบูรณาการให้น้องๆได้เรียนรู้ฝึกพัฒนาการกล้ามเนื้อมือ การจำสีแล้ว ยังได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมที่ดีของพ่อหลวงด้วย

วี ระบายสีพ่อหลวง01

ภูเบศร์ / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว