รองเจ้ากรมการทหารสื่อสาร ส่งทหารกองประจำการฯ

ADS-WEB-NET POST WEB 50 ทับ 20

 

 

tp-ส่งทหาร1

เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 31 ตุลาคม 2562 พลตรีนภดล จิเจริญ รองเจ้ากรมการทหารสื่อสาร เป็นประธานในพิธีส่งทหารกองประจำการและอำลาธงชัยเฉลิมพล ของเหล่าทหารสื่อสาร รุ่นปีพุทธศักราช 2560 ผลัดที่ 2 รุ่นปีพุทธศักราช 2561 ผลัดที่ 2 และรุ่นปีพุทธศักราช 2562 ผลัดที่ 1 ซึ่งครบกำหนดพ้นจากทหารกองประจำการ เป็นทหารกองหนุน  โดยแต่หน่วยประกอบด้วย กรมทหารสื่อสารที่ 1 จำนวน 144 นาย , โรงเรียนทหารสื่อสาร กรมทหารสื่อสาร จำนวน 100 นาย , กองบริการกรมการทหารสื่อสาร จำนวน 284 นาย และกองพันทหารสื่อสารซ่อมบำรุงเขตหลัง จำนวน 30 นาย,  รวมทั้งสิ้น 528 นาย พร้อมกันนี้ยังได้มีการจัดพิธีเดินสวนสนามอำลาธงชัยเฉลิมพล ที่เป็นสัญลักษณ์สูงสุดของทหารหาญทุกเหล่าทัพ ที่จะต้องให้ความเคารพ และต้องกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เพื่อเตือนใจถึงภารกิจสำคัญของทหาร ในการปกป้องประเทศชาติ และเมื่อปลดประจำการก็จะประกอบพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพลตามทำเนียมทหารที่เคยปฏิบัติสืบมา

พลตรีนภดล จิเจริญ รองเจ้ากรมการทหารสื่อสาร ได้กล่าวให้โอวาทว่า พิธีนี้ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารกองประจำการที่ได้เสียสละรับใช้ประเทศชาติ ด้วยการเป็น ทหารตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารมาจนครบกำหนด ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ เข้มแข็ง อดทน ในการปฏิบัติงานและภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มขีดความสามารถ โดยเชื่อว่าทหารทุกคนมีความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้ชาติอย่างสมบูรณ์  รวมถึงจะได้กลับไปหาครอบครัว ได้ใช้ชีวิตพลเรือน ในฐานะทหารกองหนุนต่อไป ซึ่งที่ผ่านมานั้นทุกคนได้ทำหน้าที่อันมีเกียรติทั้งแก่ตนเองและวงศ์ตระกูล  แม้ว่าจะปลดจากประจำการไปแล้ว ก็ขอให้ทุกคนจงรักษาและระลึกถึงเกียรตินี้ไว้  ด้วยความภาคภูมิใจและขอให้ยึดมั่นในอุดมการณ์ ความรักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่เคารพและศรัทธา เพื่อพิทักษ์และเทิดทูนให้ คงอยู่ตลอดไป

 

tp-ส่งทหาร2 tp-ส่งทหาร4 tp-ส่งทหาร5

 

เอเซีย / ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว