รถโดยสารจอดรับคนตรงหัวโค้งหน้าศาลจังหวัดทำรถติดยาวในชั่วโมงเร่งด่วน

ADS-WEB-NET POST WEB 50 ทับ 20

FT ปลอดภัย1 FT รถเมล์1

และนี่คือภาพของรถโดยสารประจำทาง ที่กำลังจอดรับผู้โดยสารที่มายืนรอตรงจุดหัวโค้งหน้าศาลจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งก็มีเสียงบ่นจากผู้ใช้รถใช้ถนนว่า รถโดยสารมาจอดรับคนตรงนี้เหมาะสมแล้วหรือ เพราะจุดนี้เป็นหัวโค้งพอดี เมื่อรถโดยสารจอดรับคนตรงนี้ ทำให้รถที่ขับมาจากทางวัดป้อมจะเลี้ยวไปหน้าศาลากลางจังหวัด ไม่สามารถเลี้ยวได้ทำให้ท้ายแถวติดขัดยาว เพราะติดรถโดยสารที่จอดรับคน บางทีจอดแช่เป็นเวลานาน บางทีจอดต่อท้ายกันหลายคัน อีกทั้งพอจะเลี้ยวเบี่ยงหลบรถโดยสารที่จอดตรงหัวโค้ง ก็เกือบจะเฉี่ยวชนกับรถที่มาทางตรงและรถที่เลี้ยวมาจากฝั่งตรงข้าม และบางทีเกือบจะเฉี่ยวชนคนที่จะวิ่งขึ้นรถ ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กนักเรียน ซึ่งพฤติกรรมนี้ อาจจะโทษเพียงแต่รถโดยสารอย่างเดียวก็ไม่ได้ เพราะมีผู้โดยสารมายืนรอรถตรงหัวโค้งอยู่จำนวนมาก รถโดยสารเองก็อยากได้คน ก็จึงต้องแย่งจอดรับผู้โดยสารนั่นเอง

FT รถเมล์2

ทั้งนี้เพื่อความเป็นระเบียบและไม่ให้การจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วน จึงอยากให้มีการจัดระเบียบการยืนรอรถและการจอดรับส่งผู้โดยสารจุดหัวโค้งหน้าศาลจังหวัด โดยให้ไปยืนรอขึ้นรถโดยสารถัดจากโค้งขึ้นไปอีกนิด เพื่อให้รถอื่นๆได้เลี้ยวได้สะดวก การจราจรจะได้ไม่ติดขัดและไม่เกิดอันตราย

FT รถเมล์3

ทีมข่าวมหาชัยเคเบิลทีวี