รดน้ำผู้สูงอายุเทศบาลนครสมุทรสาคร

AD WEB CCTV 14-6-60

 

รดน้ำผู้สูงอายุ-01

ที่เทศบาลนครสมุทรสาคร นายประภัสสร์ มาลากาญจน์   ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานในพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561  พร้อมด้วย นายชิงชัย บุญประคอง ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร  ผู้บริหาร สมาชิกสภา  แขกผู้มีเกียรติ  ข้าราชการ พนักงาน เทพีสงกรานต์ และชาวชุมชนของเทศบาลนครสมุทรสาคร เข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีผู้มีพระคุณ และการสร้างความรัก ความสามัคคี ระหว่างชุมชนกับคณะผู้บริหารและพนักงาน  นอกจากนี้ยังเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์อันเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น และดีงามของไทย  ที่สำคัญยังเป็นการขอขมาลาโทษในครั้งที่ผ่านๆมาและขอพรปีใหม่ไปพร้อมๆกัน โดยเทศบาลนครสมุทรสาครได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี       ซึ่งบรรยากาศภายในงานนั้น ก็เป็นไปอย่างคึกคัก อีกทั้งเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่น  ซึ่งก็มีทั้งบรรดาผู้บริหาร ข้าราชการประจำ พนักงาน ลูกจ้าง  รวมไปถึงพี่น้องประชาชนจากชุมชนต่างๆ ที่ต่างเดินทางมาอวยพรและรดน้ำดำหัวให้กับผู้สูงอายุกันอย่างต่อเนื่อง

รดน้ำผู้สูงอายุ-02 รดน้ำผู้สูงอายุ-03

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว