รดน้ำขอพรผู้บริหาร อบจ.

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

โดยที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้มีการจัดพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2561 โดยนายบรรจง สุทธิคมน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้กล่าวอวยพร    นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ให้มีสุขภาพที่แข็งแรง

จากนั้นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก็ได้อวยพรให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความสุข ความเจริญ ทั้งในชีวิตและหน้าที่การงาน ซึ่งบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความสดใสและอบอุ่น

footer_master

ต่อมารองนายก อบจ.ก็ได้นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทย

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว