“รณรงค์ 1 มกราคม 2563 ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ งดให้ถุงพลาสติกหูหิ้ว”

ADS-WEB-NET POST WEB 50 ทับ 20

FT ถุงพลาสติก1

เมื่อเวลา 17.00 น. ของวันที่ 13 ธันวาคมที่ผ่านมา ที่เทสโก้ โลตัส สาขาสมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “รณรงค์ 1 มกราคม 2563 ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ งดให้ถุงพลาสติกหูหิ้ว”  โดยมี ดร.รวมทรัพย์ คะเนะดะ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ เครือข่าย ทสม. และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ เครือข่าย ทสม. เข้าร่วมงาน

FT ถุงพลาสติก2

สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอให้ดำเนินโครงการ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม กิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ  ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” เพื่อส่งเสริมบูรณาการ การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและประชาชนให้มีส่วนร่วมในการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นที่ตลาดสด ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และร้านสะดวกซื้อ ทั่วประเทศ โดยผ่านกลไกการดำเนินงานของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน หรือ ทสม.

FT ถุงพลาสติก3

โดยการจัดกิจกรรม “รณรงค์ 1 มกราคม 2563 ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ งดให้ถุงพลาสติกหูหิ้ว” ได้จัดขึ้นเพื่อรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการลด ละ เลิกใช้ถุงพลาสติก และบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายยาก, กระตุ้นให้เกิดความตระหนักและสร้างความเคยชินในการพกพาบรรจุภัณฑ์ที่สามารถใช้ซ้ำได้ เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นทั้งบนบกและในทะเล และสร้างกระแสให้สังคมมีความตื่นตัวในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยภายในงานได้มีการมอบโปสเตอร์ “รณรงค์ 1 มกราคม 2563 ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ งดให้ถุงพลาสติกหูหิ้ว” พร้อมแจกถุงผ้าให้กับผู้บริหารห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 22 ราย  และได้ร่วมกับส่วนราชการ เครือข่าย ทสม. สมุทรสาคร เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์พร้อมกับแจกถุงผ้าให้กับประชาชนที่มาซื้อสินค้าในเทสโก้โลตัสอีกด้วย

FT ถุงพลาสติก3 FT ถุงพลาสติก4

ธราธร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว