ยื่นหนังสือ

AD WEB NET 20-5-60

 

ยื่นหนังสือ1

ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร นายเกริกก้อง อุตะเดช อายุ 68 ปี อยู่  ประธานชมรมผู้เลี้ยงนกสมุทรสาครพร้อมสมาชิกชมประมาณ 40 คน มารวมตัวเพื่อยื่นหนังสือคัดค้านร่างพรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า โดยกล่าวว่าพวกตนขอเรียกร้องให้คณะกรรมาธิการกฤษฎีกา พิจารณาหยุดยั้งร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ….. ที่เสนอร่างโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช เพื่อยับยั้งร่างกฎหมาย ที่จะสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง ขาดความโปร่งใสและไม่เป็นที่ต้องการของประชาชน ให้พิจารณานำร่าง พรบ.ฉบับนี้กลับมาแก้ไข ดำเนินการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อพรบ.ฉบับนี้ แล้วจึงนำร่างพรบ.ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนส่งต่อให้กระบวนการพิจารณาตามพระราชบัญญัติ จากคณะกรรมการกฤษฎีกาและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อให้เห็นความชอบและตราเป็นพระราชบัญญัติที่ปฏิบัตติได้จริงฉบับใหม่ต่อไป

ยื่นหนังสือ2

ทั้งนี้ เนื่องจากกรมอุทยานแห่งชาติฯกำลังดำเนินการออกกฏหมายพรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าฉบับใหม่ขึ้น ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ รวมไปถึงสัตว์ป่าสายพันธ์ต่างประเทศ ที่ไม่ได้มีถิ่นอาศัยในประเทศไทย โดยกฎหมายฉบับใหม่นี้ ไม่อนุญาตให้เลี้ยง ครอบครอง ทำการค้า และเพาะพันธ์สัตว์โดยไม่ได้รับ การอนุญาตจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล เนื่องจากสัตว์เหล่านี้นำเข้ามาในประเทศไทยอย่างถูกต้องและสามารถเลี้ยง ครอบครอง ทำการค้าและเพาะพันธ์ได้ถูกกฎหมายมาโดยตลอดหลายสิบปี ซึ่งทางด้านนายกฤษณ์ อายุสุข เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาครได้เป็นผู้แทนในการรับเรื่องไว้พร้อมกล่าวว่าตนจะนำหนังสือดังกล่าวไปมอบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการต่อไป../

สุเมธ/ภาพ/ข่าว