ยื่นหนังสือถึงปลัดนาดี

AD-WEBSITE-CABLE-TV-แก้ไข-8-3-60-11

 

พี่เมธ - ยื่นหนังสือย้าย 1

เมื่อเวลา09.00น.ของวันที่ 22 ธันวาคม 2560 นายอธิวัฒน์ เผือกเล็ก กำนันตำบลนาดี พร้อมผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในตำบลนาดีประมาณ100คน ได้มารวมตัวกันที่เทศบาลตำบลนาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เพื่อยื่นหนังสือเรื่องการปฏิบัติหน้าที่และการบริการประชาชนภายในตำบลนาดี โดยทางด้านนายอธิวัฒน์ เผือกเล็ก กำนันตำบลนาดี ได้ขอให้ทางปลัดเทศบาลตำบลนาดีพิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของ จ.อ.สุทธิพันธ์ แก้วมีศรี โดยกล่าวว่าหลังจากที่จ.อ.สุทธิพันธ์ ฯเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ควบคุมพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือดับเพลิงนาดี  ได้ทำให้เกิดการแบ่งแยกพวกพ้อง เมื่อไม่ถูกใจใครจะสั่งให้เขียนรายงานโดยไร้เหตุผลและยังขู่ว่าจะไม่ต่อสัญญาในการทำงานรวมถึงในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนภายในตำบลนาดี จ.อ.สุทธิพันธ์ฯ ก็ไม่ค่อยสนใจในการทำหน้าที่ และเพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในองค์กรเพื่อร่วมแรงร่วมใจกันทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวตำบลนาดี ตนและเครือข่ายตำบลนาดี จึงขอให้ดำเนินการโยกย้ายข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่เต็มความสามารถและสร้างความขัดแย้งออกไปจากสำนักงานเทศบาลตำบลนาดี ต่อมาทางด้าน พ.จ.อ.อัษฎางค์ วิเศษวงษา ปลัดเทศบาลตำบลนาดี ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลนาดี ได้มารับหนังสือจากทางกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลนาดีพร้อมกล่าวว่าตนจะขอดูเนื้อความที่ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านยื่นมาก่อนว่าเกี่ยวข้องกับผู้ใด และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่หรือไม่หากทำได้ก็จะดำเนินการให้ ส่วนบางเรื่องที่ยังไม่ชัดเจนก็จะตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและให้ความเป็นธรรมต่อผู้ถูกกล่าวหา และจะเข้าไปปรึกษาหาข้อยุติกับนายอำเภอเมืองสมุทรสาครในฐานะเป็นผู้กำกับดูแล และคาดว่าภายในสัปดาห์หน้าเรื่องทั้งหมดน่าจะเรียบร้อย ส่วนเรื่องของรถดับเพลิงเทศบาลตำบลนาดี ในปีงบประมาณปี2561 ได้มีการอนุมัติหลักการให้มีการซ่อมแล้วต่อจากนั้นเจ้าหน้าที่จะไปดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งในการแก้ปัญหาก็ได้มีการขอยืมรถมาใช้จากเทศบาลตำบลบางปลามาก่อนหน้านี้แล้วเพื่อคอยประจำการอยู่ตลอดเวลา

 

พี่เมธ - ยื่นหนังสือย้าย 2 พี่เมธ - ยื่นหนังสือย้าย 3

สุเมธ/ภาพ/ข่าว