ยังไม่ประกาศเขตควบคุมเหตุรำคาญ

AD-WEB-CCTV-6-12-61

footer_master

เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้ประชุมทางไกล ติดตามสถานการณ์ฝุ่นละออง ร่วมกับอีกหลายจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ โดยได้มีการรายงานผลการทำงานพร้อมกับรับนโยบายในหลายๆเรื่อง ต่อจากนั้น ได้มีการประชุมร่วมกับอีกหลายหน่วยงานรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย  โดยมาตรการที่ทางจังหวัดดำเนินการอยู่ตอนนี้ที่ได้ทำมาสักระยะหนึ่งแล้วก็คือ การล้างถนน ฉีดพ่นละอองน้ำ  พ่นน้ำในจุดที่มีการก่อสร้าง ตรวจจับรถควันดำ การตรวจโรงงาน ซึ่งการดำเนินการนั้นอยู่ในระดับที่ 2 ก็คือให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการ หากพบว่ามีจุดใดที่ก่อให้เกิดฝุ่นหรือเหตุรำคาญก็ให้ใช้อำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการได้เลย ส่วนแผนในระยะสามนั้น คือเรื่องของการลดการจราจรและเรื่องของภาคอุตสาหกรรม ที่จะให้ทางจังหวัดพิจารณา เพราะในจุดนี้จะมีผลกระทบในวงกว้าง  และตอนนี้ สมุทรสาครยังไม่ได้มีการประกาศเป็นเขตควบคุมเหตุรำคาญ ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข   แต่หากพื้นที่ใดเห็นควรว่าจะต้องประกาศก็ให้เสนอเข้ามายังจังหวัดได้

สำหรับการดำเนินการของจังหวัดสมุทรสาครตอนนี้ให้ใช้แผนแบบเข้มข้น คือการเข้าตรวจโรงงานอุตสาหกรรม หากพบที่ใดไม่มีระบบป้องกันฝุ่นละอองก็ให้สั่งดำเนินการตามกฎหมาย ส่วนเรื่องรถควันดำยังตรวจเข้มอย่างต่อเนื่องด้วย

 

footer_master footer_master footer_master

                 เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว