ยังใช้ พ.ร.ก.แรงงานฉบับใหม่ จนกว่าจะมีประกาศใช้ ม.44 อย่างเป็นทางการ

AD WEB NET 20-5-60

 

tp-พรก1

จากเมื่อช่วงเช้าของวันที่ 30 มิถุนายน ที่ได้มีการออกข่าวเกี่ยวกับการที่รัฐบาลเตรียมใช้มาตร 44  เพื่อชะลอการบังคับใช้ 3 มาตรา ในพระราชกำหนดการบริการจัดการทำงานต่างด้าว ฉบับใหม่ ได้แก่ ม.101 ม.102 และ ม.122 ซึ่งกำหนดค่าปรับรวมถึงบทลงโทษที่รุนแรงกับลูกจ้าง และนายจ้างที่ทำผิดกฎหมาย โดยจะมีผลย้อนไปถึงวันที่ 23 มิถุนายน คือวันที่พระราชกำหนดประกาศ เนื่องจากพบว่า ทั้ง 3 มาตรามีปัญหาการบังคับใช้

 ในเรื่องดังกล่าวนี้ นายสมชาย อัครธรรมกุล จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ได้ชี้แจงในกรณีดังกล่าวให้ฟังว่า ตอนนี้ยังเป็นเพียงการเตรียมประกาศใช้เท่านั้น ยังไม่มีหนังสือประกาศออกมาบังคับใช้อย่างเป็นทางการ ต้องใช้พระราชกำหนดฉบับใหม่ไปก่อน จนกว่าจะมีหนังสือจากรัฐบาลออกมา จึงจะสามารถดำเนินการชะลอตามที่ข่าวออกมาได้ แต่อย่างไรก็ตาม ในสมุทรสาครก็ยังไม่พบการกระทำความผิดใด ซึ่งทุกหน่วยงานก็กำลังเร่งประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างได้ทราบและปฏิบัติตาม

 

tp-พรก2 tp-พรก3

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว