ยกพระบรมรูปปั้นในหลวง ร.๙

AD WEBSITE CABLE TV แก้ไข 8-3-60

tp-หลักสี่1 tp-หลักสี่2

เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กับงานชิ้นสำคัญของวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร กับอนุสรณ์สถานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ตั้งอยู่ที่วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร จากความตั้งใจจริงของพระมงคลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอบ้านแพ้ว  เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร และผลงานการปั้นโดยทีมงานฅนสร้างบ้านดิน ซึ่งใช้ระยะเวลาราว 4 เดือน ซึ่งเมื่อช่วงเช้าของวันที่ 19 ตุลาคม ที่ผ่านมา ก็ได้มีการอัญเชิญพระบรมรูปปั้นของในหลวงรัชกาลที่ 9 จากสถานที่ปั้น มายังวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร โดยใช้รถเครนขนาดใหญ่ค่อยยกพระบรมรูปปั้นสู่ฐานวางรูปดอกบัว ซึ่งก็ใช้เวลานานพอสมควร เนื่องจากการยกนั้นจะต้องระมัดระวังไม่ให้ตัวเครนกระทบกับงานปั้นชิ้นอื่นๆ และต้องระวังไม่ให้พระบรมรูปปั้นได้รับความเสีย อีกทั้งยังต้องยกภายในอาคารหลังคาโค้ง การทำงานจึงต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้น ซึ่งในที่สุดก็สามารถยกพระบรมรูปปั้นวางบนฐานได้สำเร็จ และหลังจากนั้นพระมงคลพัฒนาภรณ์ก็ได้นำดอกดาวเรืองถวายต่อพระรูปปั้น จากนั้นประชาชนที่มาเฝ้าชมการทำงานในครั้งนี้ก็ได้ขึ้นกราบไหว้ด้วยเช่นกัน

อนุสรณ์สถานแห่งนี้ ทางวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสรได้ตั้งใจสร้างขึ้นมาเพื่ออยากให้เป็นสมบัติอันล้ำค่าของปวงชนชาวไทย และท่านเจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสรก็ได้ชื่อว่าเป็นพระสงฆ์รุ่นสุดท้ายที่ได้รับเลื่อนสมศักดิ์ในช่วงรัชสมัยของพระองค์ท่าน จึงอยากที่จะทำสิ่งดีๆเพื่อถวายแด่พระองค์ท่านบ้าง แรกเริ่มเดิมที คิดว่าจะสร้างเพียงเล็กๆเท่านั้น แต่เมื่อได้คุยปรึกษากับเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งทีมงานฅนสร้างบ้านดินผู้รับงานชิ้นสำคัญนี้ ก็ได้ลองออกแบบ วาดโครงสร้าง จากสิ่งเล็กๆจึงกลายเป็นอนุสรณ์สถานที่มีขนาดใหญ่ เป็นนิทรรศการถาวรที่แสดงเรื่องราวเมื่อตอนที่พระองค์ทรงพระผนวช เพื่อให้เข้ากับวัดสถานที่ศักดิ์สิทธ์ทางศาสนา และอยากให้ทุกคนที่ได้มาทำบุญที่วัดหลักสี่ได้นึกถึงพระองค์ท่าน ได้ระลึกถึงคำสอนและพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด

tp-หลักสี่3 tp-หลักสี่4

เอเซีย ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว