มุทิตา 5 เกษียณ จากใจถึงใจด้วยสายใยที่ผูกพัน

AD-WEBSITE-CABLE-TV-แก้ไข-8-3-60-11

fm - มุทิตา1

ที่โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม ( เชยวิทยาทาน )  ได้มีการจัดงานมุทิตา 5 เกษียณ จากใจถึงใจด้วยสายใยที่ผูกพัน  ซึ่งปีนี้โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม  มีครูที่เกษียณอายุราชการจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย  นางกานต์หทัย อู๋ทรัพย์  ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ,  นางสาวศุภวรรณ หุ่นเจริญ ตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ,   นายสุรพล ชัยมงคล ตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ , นางอุไร  แจ่มโชว์ ตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และนางพยอม  เกิดม่วง  ตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  โดยในพิธีได้มี นางสาวรัตนาภรณ์ ระวังพาล ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลนครสมุทรสาคร เดินทางมาเป็นประธานในพิธี  และได้มอบพวงมาลัยแสดงมุทิตาจิตคุณครูทั้ง 5 ท่านที่เกษียณอายุราชการ   ซึ่งบรรยากาศนั้นก็เป็นไปอย่างซาบซึ้ง ได้มีคณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียน ร่วมแสดงมุทิตาจิตพร้อมกัน

fm - มุทิตา2

fm - มุทิตา3

fm - มุทิตา4

fm - มุทิตา5

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว