มิติใหม่แห่งโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์

AD WEB CCTV 14-6-60

 

footer_master

หลังจากที่นางสาวเพ็ญศิริ คีมทอง ได้ย้ายเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการคนใหม่ ของโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ก็ได้เดินหน้าพัฒนาในหลายด้าน เพื่อให้โรงเรียนก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา โดยอย่างอย่างแรกก็คือ เรื่องการห้ามนักเรียนนำโทรศัพท์มาโรงเรียน เพราะที่ผ่านมานักเรียนทุกคนจะมีโทรศัพท์ติดตัว และจะเล่นกันแบบไม่รู้เวลา ทำให้ไม่มีสมาธิในการเรียน ทางโรงเรียนจึงได้มีการประชุมผู้ปกครอง และสอบถามความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าว ซึ่งผู้ปกครองทุกคนก็เห็นด้วยที่ไม่อยากให้บุตรหลานนำโทรศัพท์ไปโรงเรียน ส่วนเรื่องการติดต่อกับบุตรหลาน จะให้ใช้วิธีการโทรเข้าเบอร์ครูประจำชั้นแทน และจะมีการสื่อสารกันทางไลน์กับผู้ปกครอง หากเด็กนักเรียนไม่ถึงโรงเรียน จะมีการสอบถามกลับไปยังผู้ปกครองถึงสาเหตุการหยุดเรียน เพื่อมั่นใจว่าเด็กนักเรียนไม่ได้หนีโรงเรียน

นอกจากนั้นแล้ว ผู้อำนวยการท่านนี้ยังมีแผนปรับปรุงระบบการเรียนการสอนให้เป็นแบบ ไทยไฮเทค ผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่กับความเป็นไทยเข้าด้วยกัน เช่นเรื่องของงานศิลปะ ที่มีการนำตุ่มน้ำที่ไม่ใช้แล้ว มาให้นักเรียนวาดเป็นลายเบญจรงค์ ด้วยการขึ้นลายในระบบคอมพิวเตอร์ เป็นการช่วยให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีการทำกิจกรรม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการปรับปรุงห้องเรียน ห้องกิจกรรมให้น่าเรียน สร้างสีสันต์ สร้างความสุขในการเรียน ซึ่งตอนนี้ได้มีการดำเนินการไปแล้วหลายห้อง เช่นห้องวิทยาศาสตร์ ห้องพละศึกษา ที่มีการนำภาพที่เกี่ยวข้องกับวิชานั้นๆไปติดในห้อง ให้นักเรียนได้มีความรู้สึกที่อยากจะเรียนรู้ และต่อไปจะมีการนำคิวอาร์โค้ดไปติดตามภาพ และให้ใช้สมาร์ทโฟนของครูส่อง ก็จะมีรายละเอียดต่างๆปรากฏขึ้น ซึ่งสิ่งที่ทำทั้งหมดนั้น ก็เพื่อต้องการให้นักเรียนอยากมาโรงเรียน มาเรียนแล้วมีความสุข และนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาชีวิตให้เกิดประโยชน์

 

footer_master footer_master

ธราธร ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว