มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

AD WEBSITE CABLE TV แก้ไข 8-3-60

 

tp-มอบเงิน1

เมื่อเวลา 13.00น. ของวันที่  17 สิงหาคม 2560 ที่ศูนย์รับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสมุทรสาคร นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จาก ดร.กัลยา มาลัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ซึ่งเป็นผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ที่ได้นำเงินมาบริจาคให้จำนวน 30,000 บาท  โดยตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560  จนถึงวันที่ 16  สิงหาคม 2560  มียอดเงินบริจาครวมแล้วจำนวน 431,972 บาท

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สามารถบริจาคได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ การบริจาคเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ชื่อบัญชี “จังหวัดสมุทรสาครช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย” เลขที่บัญชี 986-2-71207-4 โดยขอให้ส่งสำเนาการโอนเงินไปยังสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาครหมายเลขโทรสาร 0-3442-4981 และสามารถเดินทางมาร่วมบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร หลังใหม่ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. จึงขอเชิญชวนผู้สนใจที่จะบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านจังหวัดสมุทรสาคร สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร หมายเลขโทรศัพท์ 0-3442-6424 หรือหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 0-89969-6779

 

tp-มอบเงิน2 tp-มอบเงิน3

เอเซีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว