มอบเงินจากการแข่งขันเดิน-วิ่ง ท่าฉลอมมินิมาราธอน ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลนครท่าฉลอม

WEB-02

มอบเงินเดินวิ่ง1แก้

ที่โรงพยาบาลนครท่าฉลอม นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา และนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมทีมงานฝ่ายจัดการแข่งขันคณะต่างๆ ได้มอบเงินที่ได้จากการ จัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง ท่าฉลอม มินิมาราธอน ตอน “กำเนิดศูนย์มะเร็ง” ที่จัดขึ้นไปเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2562 ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลนครท่าฉลอม จำนวน 1,322,263 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องฉายรังสี ให้ศูนย์เชี่ยวชาญรักษาโรคมะเร็ง โรงพยาบาลนครท่าฉลอม โดยมี ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม รองประธานอนุกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลนครท่าฉลอม และนายแพทย์เอกพร พรรณเชษฐ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลสมุทรสาคร เป็นผู้รับมอบ

มอบเงินเดินวิ่ง2

ในส่วนของโรงพยาบาลนครท่าฉลอมแห่งนี้ มีความเหมาะสมที่จะเป็นศูนย์เชี่ยวชาญรักษา โรคมะเร็งครบวงจรของเขตสุขภาพที่ 5 ดูแล 8 จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ และสมุทรสาคร  ซึ่งจะทำให้เขตสุขภาพที่ 5 มีศูนย์มะเร็งที่ทันสมัยในการให้บริการประชาชน โดยการจัดงานเดิน-วิ่ง ท่าฉลอมมินิมาราธอนที่ผ่านมา จึงเป็นงานสำคัญที่เป็นการหารายได้มาสมทบทุนซื้อเครื่องฉายรังสีรักษาโรคมะเร็งที่มีมูลค่า 90 ล้านบาท ซึ่งตอนนี้ยังขาดงบประมาณอีกจำนวนมาก

มอบเงินเดินวิ่ง3

มอบเงินเดินวิ่ง4

มอบเงินเดินวิ่ง5

มอบเงินเดินวิ่ง6

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว