มอบอาคารเรียนโรงเรียนวัดศรีเมือง

AD WEB CCTV

fm - เปิดอาคาร1

และนี่ก็คือบรรยากาศของงานพิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนวัดศรีเมือง  ซึ่งก่อนที่พิธีเปิดจะเริ่มขึ้น  ก็ได้มีพิธีสงฆ์  โดยพระสงฆ์จำนวน 9 รูปสวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล  มีนายมณฑล  ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วย สมาชิกสภา อบจ. และแขกผู้มีเกียรติ   เข้าร่วมพิธี

fm - เปิดอาคาร2

จากนั้นเมื่อพิธีสงฆ์เสร็จสิ้นลง  ประธานในพิธี ก็ได้กดปุ่มเปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่  สำหรับโรงเรียนวัดศรีเมือง เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีนักเรียนทั้งสิ้น 645 คน  มีอาคารเรียนจำนวน 1 หลัง มีห้องเรียนสำหรับชั้นอนุบาล และชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 3  ซึ่งมีสภาพทรุดโทรม อาคารชั้นล่างได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมซึมในช่วงฤดูฝน ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก

fm - เปิดอาคาร3

ดังนั้นทางโรงเรียนจึงทำเรื่องของบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนไปยัง อบจ.สมุทรสาคร  และสภา อบจ.มีมติอนุมัติงบจำนวน 13,132,000 บาท ก่อสร้างอาคารเรียนจำนวน 1 หลัง  เป็นอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 ชั้น 16 ห้องเรียน  ซึ่งอาคารเรียนหลังใหม่นี้ พร้อมใช้งานให้เป็นประโยชน์ในการจัดการศึกษา รวมถึงเอื้อประโยชน์ต่อชุมชนในการดำเนินกิจกรรมต่างๆแล้ว

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว